Adatvédelmi nyilatkozat

                

AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen dokumentum az Adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban „Tájékoztató”) rövid összefoglalása. Az adatkezelésről bővebb információt a Tájékoztató alább található teljes változata tartalmaz. Felhívjuk figyelmét, hogy csak a Tájékoztató teljes verziója tekintendő teljes körű és megfelelő információnak. A jelen összefoglaló a Tájékoztató könnyebb megértését szolgálja.

Az adatkezelés célja Feliratkozás hírlevelekre Feliratkozás a blogra
Adatkezelő ·         NNG

 

·         NNG

 

A kezelt adatok köre ·         A Felhasználó vezeték- és keresztneve

·         A Felhasználó e-mail-címe

·         A Felhasználó vezeték- és keresztneve

·         A Felhasználó e-mail-címe

 

Jogalap ·         A Felhasználó hozzájárulása

 

·         A Felhasználó hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama ·         A Felhasználó törlésre vonatkozó kérelméig.

·         A Felhasználó személyes adatait a Felhasználó utolsó tevékenységét (pl. a hírlevél megnyitását) követő 2 év múlva töröljük abban az esetben, ha az NNG azt észleli, hogy a Felhasználó legalább 2 évig nem volt aktív a Webhelyen.

 

·         A Felhasználó törlésre vonatkozó kérelméig.

·         A Felhasználó személyes adatait a Felhasználó utolsó tevékenységét (az NNG blogjának megnyitását) követő 2 év múlva töröljük abban az esetben, ha az NNG azt észleli, hogy a Felhasználó legalább 2 évig nem volt aktív a Webhelyen.

 

Adatfeldolgozó ·         Mail Chimp

 

Adatvédelmi tájékoztató

1. A jelen dokumentum célja

A jelen Adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban „Tájékoztató”) az érintett (a továbbiakban „Felhasználó” vagy „Ön”) személyes vagy névtelen adatai kezelésének feltételeit tartalmazza. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket!

2. A jelen dokumentum célja

Az NNG fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa. Javasoljuk, hogy időről időre tájékozódjon a www.nng.com webhelyen (a továbbiakban „Webhely”) közzétett legfrissebb információkról.

3. Adatkezelő

A Webhelyen közzétett adatok feldolgozója az NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban „NNG”) mint adatkezelő.

Az NNG bejegyzett székhelye:          1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.

Cégbíróság:                                                Fővárosi Törvényszék

Cégjegyzékszám:                                     Cg.01-09-891838

Adószám:                                                    13357845-2-44

E-mail-cím:                                                  press@nng.com

A megadott adatok a következő személyek számára hozzáférhetők:

 • Az NNG-nek az adatgyűjtés céljának elérésében érintett munkavállalói és vezetői;
 • Az NNG számítógépes rendszerének üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos különböző feladatokat ellátó IT-szakemberek és
 • Az NNG által, a hírlevelek kiküldésére kijelölt adatfeldolgozó (lásd 12 pont).

 

4. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

4.1. Minden, az NNG rendelkezésére bocsátott személyes információnak minden szempontból valósnak, teljesnek és pontosnak kell lennie.

4.2. A Felhasználó által megadott személyes adatok feldolgozása a következő célokból történik:

4.2.1. Hírlevelek küldése
Az NNG hírleveleket küldhet azon Felhasználóknak, akik a 11 pontban meghatározott feltételek szerint feliratkoznak a szolgáltatásra. Az NNG adatfeldolgozó bevonásával, a 12.2 pontban leírtak szerint értékelheti és mérheti a hírlevélkampányok hatékonyságát. Hírlevelek küldéséhez az NNG a Felhasználó alábbi személyes adatait dolgozza fel:

 • Vezeték- és keresztnév;
 • E-mail-cím.

 

4.2.2. A Felhasználó értesítése az NNG blogbejegyzéseiről

A Felhasználó a Webhelyen iratkozhat fel az NNG blogjára. A megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével a Felhasználó értesítést kérhet a legfrissebb blogbejegyzésekről. Ilyen jellegű értesítések küldéséhez az NNG a Felhasználó alábbi személyes adatait dolgozza fel:

 • Vezeték- és keresztnév;
 • E-mail-cím.

 

5. Az adatkezelés jogalapja

5.1. Az adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban „Infotv.”) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban „Reklámtörvény”) foglaltaknak megfelelően történik.

Az adatkezelés jogalapja

 • A Felhasználónak az Infotv. 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében adott hozzájárulása és
 • A Felhasználónak a Reklámtörvény 6. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében adott hozzájárulása.

 

5.2. 2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban „általános adatvédelmi rendelet”) rendelkezései lesznek az irányadók. A fenti dátumtól kezdődően az adatkezelés jogalapja az érintettnek az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulása.

6. Hozzájárulás a jelen Tájékoztató rendelkezéseihez

Az NNG hírlevelére vagy az NNG blogjára a megfelelő jelölőnégyzet(ek) bejelölésével való feliratkozáskor a Felhasználó kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja, hogy az NNG a Felhasználó személyes adatait a jelen Tájékoztató és az adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

7. Cookie-k

Az NNG ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Webhely bizonyos részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis adatfájlokat, ún. cookie-kat („Cookie”) küld a Felhasználó Eszközére. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok a magyar adatvédelmi törvény értelmében személyes adatnak minősülnek. Ezen adatfájlok használatát a Webhely megfelelő üzemeltetése indokolja, és az adatfájlok gyűjtésének célja, hogy névtelen információt nyújtsanak a Felhasználónak a Webhelyen történt látogatásáról. A Felhasználó a Cookie-k használatát a böngésző megfelelő beállításával szabályozhatja. Ha azonban a Felhasználó a Cookie-k letiltása mellett dönt, előfordulhat, hogy a Webhely bizonyos funkciói vagy szolgáltatásai nem megfelelően működnek majd.

A Felhasználó eseti alapon elfogadhatja vagy elutasíthatja a Cookie-k használatát, vagy a böngésző megfelelő beállításával valamennyi Cookie használatát elutasíthatja. Ennek módjáról és a Cookie-król bővebb információ a következő webhelyen található: https://www.youronlinechoices.eu/. Ha a Felhasználó a Cookie-k letiltása mellett dönt, a Webhely bizonyos oldalaihoz csak korlátozott hozzáféréssel rendelkezik majd.

A Cookie típusa A Cookie használatának célja A Cookie megőrzésének időtartama
Google Analytics

 

 

A Webhely a Google Analytics eszközt arra használja, hogy információt gyűjtsön és elemzéseket végezzen arról, hogy a Felhasználó miként fér hozzá a Webhelyhez, és hogyan használja azt. Ezek az információk jelentések készítésére szolgálnak, valamint segítséget nyújtanak a Webhely továbbfejlesztéséhez. Az adatok gyűjtése – beleértve a Webhely felhasználóinak a számát, azt, hogy a Felhasználó honnan érkezett a Webhelyre, és mely oldalakra látogatott el a Webhelyen – névtelen formában történik. Az összegyűjtött adatok nem vezethetők vissza a Felhasználóhoz. A Google adatvédelmi irányelveiről bővebben itt tájékozódhat.

 

Google Analytics Cookie-k akkor jönnek létre, amikor a Felhasználó olyan webhelyre látogat, amelyre érvényes Google Analytics-követőkódot telepítettek. A Cookie-k a fent megjelölt időponttól számítva legfeljebb 2 évig tárolódnak a Felhasználó Eszközén.  Ezzel kapcsolatban bővebb információ ide kattintva található.
Munkamenet-azonosító

 

 

A munkamenet-Cookie-k lehetővé teszik, hogy a Webhely felismerje a Felhasználót, ezáltal a Felhasználónak nem kell a már megadott adatokat ismételten megadnia. Az információk tárolása az aktuális munkamenet végéig tart. A munkamenet a Webhely Felhasználó általi látogatásának időtartamát jelenti. A munkamenet végével az összegyűjtött adatok a továbbiakban nem lesznek hozzáférhetők.

 

Állandó Cookie-k

 

 

Az állandó Cookie-k a Felhasználó által meghatározott nyelvi beállításokra emlékeznek.

 

A Cookie-k 1 év után automatikusan törlődnek.

 

Facebook-képpont A Facebook-képpont olyan kód, amely lehetővé teszi a Felhasználó viselkedésének és konverzióinak nyomon követését. A Cookie lehetővé teszi, hogy a Facebook jelentést készítsen a Facebook-hirdetések által kiváltott műveletek számáról, továbbá információt gyűjtsön arról, hogy azon látogatók közül, akiknek megjelennek a hirdetéseink, kik hajtanak végre egy adott műveletet (pl. vásárolnak) a Webhelyen, és optimalizálja a hirdetések megjelenítését a kívánt műveletek még nagyobb mértékben való kiváltására. A Cookie-k legfeljebb 180 hónapig tárolódnak a Felhasználó böngészőjében.

 

8. Linkek

Felhívjuk figyelmét, hogy a Webhelyen olyan hivatkozások is találhatók, amelyek más webhelyekre vezetnek. Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata vonatkozik, és a külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően az NNG nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését.

9.  Az adatkezelés időtartama

9.1. A Webhelyre feltöltött személyes adatok megtartásának időtartama a Felhasználó aktivitásától függ. A Felhasználó személyes adatait a Felhasználó utolsó tevékenységét (az NNG hírlevelének, blogjának megnyitását) követő 2 év múlva töröljük abban az esetben, ha az NNG azt észleli, hogy a Felhasználó legalább 2 évig nem volt aktív a Webhelyen.

9.2. Mindazonáltal az NNG haladéktalanul törli a Felhasználó személyes adatait, ha azt a Felhasználó kifejezetten kéri.

10.   Adatbiztonság

Az NNG tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, így mind az NNG, mind az arra jogosult adatfeldolgozó megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. titoktartásra és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.

11. Hírlevél

11.1. A Felhasználó a Webhelyen iratkozhat fel az NNG hírleveleire és blogjára. A megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével a Felhasználó önkéntes hozzájárulását adja, hogy az NNG időről időre hírlevelet küldjön a Felhasználónak.

11.2. A Felhasználó a hozzájárulását az NNG press@nng.com e-mail-címére vagy a 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37. szám alatti postacímére küldött levélben bármikor visszavonhatja. A Felhasználó a hírlevélben szereplő utasítások követésével is bármikor leiratkozhat a hírlevélről.

11.3. Felhívjuk figyelmét, hogy az NNG bármikor úgy dönthet, hogy előzetes értesítés, valamint további felelősség- vagy kötelezettségvállalás nélkül megszakítja a hírlevelek küldését.

11.4. Az adatkezelés regisztrációs száma: NAIH-118610/2017.

12. Adatfeldolgozó

12.1. Az adatok NNG nevében történő feldolgozását egy e-mail-alapú marketingszolgáltatásokat nyújtó adatfeldolgozó végzi. Az NNG az adatfeldolgozó által biztosított online rendszer (a továbbiakban „Rendszer”) használatával végzi a hírleveleknek a Felhasználókhoz való eljuttatását.

12.2. A marketingszolgáltatások javítása érdekében a Rendszer használata a következő célokat szolgálja:

 • A Felhasználó személyes adatainak tárolása;
 • E-mailek küldése a Felhasználónak;
 • Annak ellenőrzése, hogy a címzett megkapta-e az e-mailt;
 • A visszafordulási arány elemzése (például azon esetek, ahol az e-mail-cím érvénytelen, vagy az e-mail a levélszemét közé került);
 • A címzett viselkedésének elemzése (különös tekintettel a következőkre: a címzett megnyitotta-e az e-mailt, hányszor kattintott rá, a teljes e-mailt elolvasta-e).

 

12.3. A 4.1 pontban felsorolt felhasználói adatokat mind a Rendszerben, mind az NNG szerverein is tároljuk.

12.4. Az NNG fenntartja a jogot, hogy az adatfeldolgozót bármikor megváltoztassa.

Az adatfeldolgozó neve:      The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp

Az adatfeldolgozó címe:  675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308 USA

13.   Jogok és jogérvényesítés

13.1. A Felhasználó az alábbiakat kérelmezheti az NNG-től mint adatkezelőtől:

 • Tájékoztatást a személyes adatok kezeléséről;
 • A személyes adatok helyesbítését; valamint
 • A személyes adatok – a kötelező adatkezelés kivételével való – törlését vagy zárolását.

 

13.2. Az Ön, a privacy@nng.com e-mail-címre vagy az NNG 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37. szám alatti postacímére eljuttatott kérelmére az NNG tájékoztatást ad az Ön NNG által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól; azok forrásáról; az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról; az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről; továbbá bármely adatvédelmi incidensről. Az NNG a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban megadja az adatkezeléssel kapcsolatban kért tájékoztatást. Ezen felül Ön kérelmezheti a személyes adatok helyesbítését vagy zárolását.

13.3. Ha az Ön személyes adatai a valóságnak nem felelnek meg, és a valóságnak megfelelő személyes adatok az NNG rendelkezésére állnak, az Ön kérésére a személyes adatokat az NNG helyesbíti.

13.4. Ön kérheti a személyes adatok törlését is. A személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmét az alábbi e-mail- vagy postacímen juttathatja el az NNG-nek. Az NNG abban az esetben is törli a személyes adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolása törvények értelmében nem megengedett. A jogszabályok értelmében tárolt személyes adatokat a fenti rendelkezés nem érinti.

13.5. Törlés helyett az NNG zárolja a személyes adatokat, ha Ön mint érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.

13.6. Felhívjuk figyelmét, hogy az NNG az adatokat nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

13.7. A Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban „NAIH”) (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. ;postacím: 1374 Budapest, Pf. 603; telefonszám: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

13.8. A panasz benyújtásától függetlenül, jogai megsértése esetén az Infotv. szabályai szerint bírósághoz fordulhat. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Javasoljuk, hogy bírósági eljárás megkezdése előtt panaszát előbb vitassa meg az NNG-vel.

13.9. A Felhasználó részletes jogait és jogorvoslati lehetőségeit az Infotv. 14-18.§§ és 21-23.§§ rendelkezései tartalmazzák.

14. A jelen Tájékoztató korlátozott alkalmazása

A jelen Tájékoztatóban foglaltak nem vonatkoznak az NNG karrierportáljára. A karrierportálra feltöltött adatokra vonatkozó adatvédelmi irányelvek itt találhatók.

15. Kapcsolatfelvétel az NNG-vel

Értékeljük véleményét. Ha bármilyen megjegyzése, kérdése lenne, vagy szeretne további információt kapni az NNG adatkezelési tevékenységével kapcsolatban, kérjük, használja a Webhelyen található Kapcsolat menüt, vagy írjon az NNG hivatalos címére. A megadott információkat bizalmasan kezeljük. Képviselőnk hamarosan kapcsolatba lép Önnel.

A Tájékoztató közzétételének és hatályba lépésének dátuma 2017. június 19.